Prograbeur

Iemand die middels proberen programmeert.

Prograbeurs zijn vaak makers van webapplicaties (of webpagina's) of schrijvers van VBA-scripts.
Vaak is een prograbeur iemand die wel software kan maken/aanpassen maar zelf niet begrijpt hoe het exact werkt.
Formele scholing heeft niets te maken met het wel/niet prograbeur zijn.


Kelly-Bootle's Law of Programming:
The sooner you start coding, the longer it is going to take.

Zawinski's law of software development:
Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can.

Woorden en definities
Laatst aangepast op: 2006-05-09 {demian}.