Systeemprobeerder

De systeemprobeerder is verantwoordelijk voor het installeren, onderhouden en configureren van software en configuraties van software. De systeemprobeerder gebruikt hiervoor veelal trial-and-error technieken om te komen tot een soort van acceptabel service niveau.

Words
Main
Laatst aangepast op: 2010-02-17 {demian}.